3. Maksu- ja toimitusehdot

3. Maksu- ja toimitusehdot

________________________________________________________

Decanter Oy:n myymien viinikaappien yleiset maksu- ja toimitusehdot

________________________________________________________


1. Sopimuksen syntyminen
Osapuolten välille syntyy sitova sopimus viinikaapin kaupasta kun ostaja
(jäljempänä Asiakas) on vahvistanut tilauksen kirjallisesti. Tilaus tehdään
Decanterin liikkeessä. Jos Asiakas haluaa nimenomaisesti tehdä tilauksen muutoin,
kuten lähettämällä allekirjoittamansa tilauslomakkeen Decanterille, kyse ei ole
etäkaupasta tai kotimyynnistä vaan Asiakas on itse aktiivisesti halunnut täyttää
tilauslomakkeen muualla kuin Decanterin liikkeessä.
Kaikki viinikaapit räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisiksi tilauksen
perusteella.

2. Maksuehto
Tilauskäytäntönämme on, että 50% kaapin hinnasta maksetaan tilattaessa ja
50% toimituksen jälkeen. Tilausmaksun voi käydä maksamassa Decanterin
myymälässä tai se voidaan laskuttaa. Tilauksen yhteydessä Asiakas maksaa
Decanterille tilauksessa mainitun ennakkomaksun viinikaapista.
Viinikaappien tuotantojärjestys määräytyy vastaanotettujen ennakkomaksujen
järjestyksessä. Saatuaan Asiakkaalta vahvistuksen ennakkomaksun suorittamisesta
Decanter ilmoittaa Asiakkaalle arvioidun toimitusaikataulun. Tilauksen yhteydessä
Decanter voi antaa ei-sitovan arvion toimitusaikataulusta.


3. Viinikaapin toimittaminen
Toimitusmaksu ei sisälly kaappien hintoihin ja se peritään toteutuneen mukaan. Vaihtoehtoisesti kaapin voi noutaa varastosta Melkonkatu 24, 00210 Helsinki. Kaappi on pidettävä kuljetuksen ajan pystyasennossa. Toimitusehto, viinikaapin ja rahdin hinta on ilmoitettu tilauslomakkeessa.
Loppukauppahinta erääntyy maksettavaksi Decanterin laskun mukaisesti, kun
viinikaappi on Asiakkaalle toimitettu.

4. Takuu
Kaikilla myymillämme viinikaapeilla on kahden vuoden takuu.  Mikäli
viinikaapissa havaitaan virheitä takuuaikana, tulee Asiakkaan viipymättä ottaa
yhteyttä Decanteriin mahdollisten vahinkojen minimoimiseksi.

5. Vahinkojen korvaaminen
Kumpikaan Sopimuksen osapuolista ei ole missään tilanteessa vastuussa toiselle
Osapuolelle välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai kolmannelle aiheutuneesta
vahingosta taikka kolmannen osapuolen vaatimuksista.

6. Ylivoimainen este (Force Majeure)
Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudesta maksaa vahingonkorvausta,
jos sopimusvelvoitteen rikkominen johtuu ylivoimaiseksi esteeksi