Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste


1. Rekisterin pitäjä, tietojärjestelmän vastuutaho

Decanter Oy, Melkonkatu 24, 00210 HELSINKI, 010- 231 2151,

decanter(at)decanter.fi, www.decanter.fi

 

2. Rekisteri-/tietojärjestelmäasioista vastaava yhteyshenkilö

Decanter Oy
Carlo Kyllönen
Melkonkatu 24
00210 HELSINKI
p. 010-231 2151
carlo.kyllonen(at)decanter.fi

 

3. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän nimi ja verkko-osoite

Verkkokauppa www.decanter.fi

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietojen käyttötarkoituksena on Decanter Oy:n ja käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito. Markkinointi niille asiakkaille, jotka ilmaisevat halukkuutensa vastaanottaa markkinointimateriaalia.

 

5. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

- Asiakasnumero:
- Nimi
- Katuosoite
- Postiosoite
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite

 

6. Henkilörekisterin säännönmukaiset tietojen luovutukset. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

 

7. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän suojauksen periaatteet

A. Tausta-aineistot

Kaikki rekisteristä tulostettu aineisto (tilaukset) säilytetään niin, että

vain rekisteristä vastaavalla henkilöllä ja kirjanpitäjällä on siihen pääsy. Aineisto hävitetään heti sen tultua tarpeettomaksi tietosuojan varmistavalla tavalla.

B. Tietojärjestelmän aineisto

ATK:lle tallennettuihin tietokantoihin pääsevät käsiksi vain ne, joilla on työnsä puolesta oikeus ja tarvittavat salasanat.

 

8. Rekisteröinnin tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.

 

9. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti.

 

10. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, muuta suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Kielto tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.